Etkinlikler

Etkinlikler

2024 yılının Ocak ve Mart ayları arasında, Türkiye ile bağlantılı veya bağlantısız çeşitli okullardan öğrencilerle kimlik, çeşitlilik ve toplum olarak birlikte yaşamanın önemi üzerine atölye çalışmaları düzenlenecek. Bu atölyelerde gençler, farklı görüşleri ve dünya görüşlerini tanıyıp sorgulama becerilerini geliştirecekler. Zorlu konulara ve yaklaşımlara çok yönlü ve empatik bir bakış açısı kazanacaklar, böylece çeşitli bir şehir […]

  Viyanalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Konsey Üyesi Christoph Wiederkehr’ün davetlisi olarak, 17 Ocak’ta yaklaşık 50 davetli, çeşitli Türkiye kökenli topluluklar ve kuruluşların temsilcileri Viyana Belediye Sarayı’ndaki Halk Salonu’nda bir araya geldi. Bu toplantıda, topluluklar arasında ve genel toplum içinde birlikte yaşamanın gereklilikleri ve karşılaşılan zorluklar üzerine kapsamlı bir tartışma gerçekleştirildi. Bu etkinlik, 20

  24 Ekim 2023’te, Avusturya ve Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATIS) ortaklığında, ‘Entegrasyon, Çoğulculuk ve Birlikte Yaşama Bağlamında Türkiye Kökenliler: Gelişmeler, Zorluklar ve Perspektifler’ konulu bir diyalog toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, derneğin üyeleri ve dostlarıyla bir araya gelerek, Türkiye kökenli toplulukların hem kendi içlerinde hem de genel toplum içinde karşılaştıkları güçlükler ve zorluklar hakkında [&h

Avusturya-Türkiye kökenli toplumlar içerisinde ne tür sorunlar mevcut ve bu konular nasıl kolektif bir şekilde ele alınabilir? Türkiye ile bağlantısı bulunan bireylerin yaşam tecrübeleri, Avusturya’nın genel toplumsal yapısı da dahil olmak üzere, birçok ilginç soru üzerine katılımcılarımız 29 haziran 2023 gerçekleşen diyalog inisiyatifimiz çerçevesinde derinlemesine fikir alışverişlerinde bulunmuşlardır. İlk forumumuzda, 10-15 potansiyel etki yaratabilece

  Viyana Musik Quartier’inde 05 Mayıs 2023 tarihinde bir araya gelen 20 ile 30 arasında yaratıcı ve kültür sektöründen profesyonel, Avusturya’daki Türk topluluklarına nasıl daha etkin bir şekilde erişebileceğimiz ve bu toplulukla daha odaklı bir diyalog kurma sürecini ilerletebileceğimiz üzerine fikirlerini sundu. Ana hedefimiz, Viyana’daki Türk kökenli toplulukların ilgisini çekecek sosyal ve yaratıcı formatları belirlemek […]

  Avusturya ve Türkiye kökenli uzmanlarla bir araya geldiğimiz fikir atölyesinde, toplumsal ve topluluklar arası konuları, mevcut zorlukları ve potansiyelleri ele alarak, uzmanlıklarını toplum yararına sunan katılımcılarla birlikte oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirdik.

Back To Top

Kofinanziert vom Bundeskanzleramt und der europäischen Union.

Follow Us On Instagram